Trẻ em:Triển lãm tranh/Tự do dẫn dắt nhân dân

Tủ sách mở Wikibooks
Tự do dẫn dắt nhân dân
Vẽ bởi Eugène Delacroix vào năm 1830