Trẻ em:Triển lãm tranh/Bữa tối cuối cùng

Tủ sách mở Wikibooks
Bữa tối cuối cùng
Vẽ bởi Leonardo da Vinci vào cuối thế kỷ 15