Trẻ em:Các số nhỏ/5

Tủ sách mở Wikibooks

Một vài ví dụ cho số 5
Hình ngũ giác có năm cạnh.
Mỗi bàn tay có năm ngón.
Cờ Olympic có năm vòng tròn.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...