Basic English (Tiếng Anh cơ bản)

Tủ sách mở Wikibooks


Sách này dạy tiếng anh ở trình độ cơ bản (A1, A2, B1 level)

Introduction[sửa]

  • Tại sao phải học tiếng Anh
  • Bạn có đang phù hợp với cuốn sách này không
  • Cách sử dụng cuốn sách này
  • Bạn cũng có thể đóng góp cho cuốn sách này

Study topic[sửa]

Chủ đề học là một bài học khép kín với cả 6 yếu tố: từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết. Hàng trăm chủ đề khác nhau được biên soạn trong cuốn sách này, xây dựng dựa trên nhiều lĩnh vực và khía cạnh đời sống, từ văn hóa đến giải trí, đến kinh tế và khoa học. Việc học từ các chủ đề này sẽ giúp người học tiếng Anh có thể nắm bắt các từ vựng tốt hơn, ứng dụng hiệu quả trong giao tiếp và viết văn, và đạt được trình độ cơ bản trong tiếng Anh.

Danh sách chủ đề

Vocabulary[sửa]

Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Hiểu được chúng và cách sử dụng sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn. Dưới đây là danh sách các chủ đề từ vựng, mỗi chủ đề nói chuyên biệt các từ vựng cùng chủ đề.

Danh sách từ vựng

Grammar[sửa]

Ngữ pháp là quy tắc tổ chức từ vựng trong câu sao cho nó trở thành một câu có nghĩa và diễn đạt được ý của mình. Học ngữ pháp phải đôi đôi với thực hành chúng trong thực tế. Dưới đây là các chủ đề ngữ pháp.

Danh sách ngữ pháp

Reading[sửa]

Danh sách bài đọc

Listening[sửa]

Danh sách bài nghe

Writing[sửa]

Danh sách viết

Speaking[sửa]

Danh sách bài nói

Tools for learning[sửa]