Thể loại:Thành viên vi

Tủ sách mở Wikibooks

This category sorts tiếng Việt users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|vi|N}}
vi-N Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ bằng người bản xứ nói tiếng Việt.
1 = native
{{user language|vi|4}}
vi-4 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ gần bằng người bản xứ nói tiếng Việt.
2 = nearly native
{{user language|vi|3}}
vi-3 Thành viên nàycó thể viết và đọc trôi chảy tiếng Việt.
3 = fluent
{{user language|vi|2}}
vi-2 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ trung cấp tiếng Việt.
4 = intermediate
{{user language|vi|1}}
vi-1 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ sơ cấp tiếng Việt.
5 = basic
{{user language|vi|0}}
vi-0 Thành viên nàykhông thể viết và đọc tiếng Việt.
(not included)

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.