Thể loại:Thành viên en

Tủ sách mở Wikibooks

This category sorts tiếng Anh users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|en|N}}
en-N Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ bằng người bản xứ nói tiếng Anh.
1 = native
{{user language|en|4}}
en-4 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ gần bằng người bản xứ nói tiếng Anh.
2 = nearly native
{{user language|en|3}}
en-3 Thành viên nàycó thể viết và đọc trôi chảy tiếng Anh.
3 = fluent
{{user language|en|2}}
en-2 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ trung cấp tiếng Anh.
4 = intermediate
{{user language|en|1}}
en-1 Thành viên nàycó thể viết và đọc ở trình độ sơ cấp tiếng Anh.
5 = basic
{{user language|en|0}}
en-0 Thành viên nàykhông thể viết và đọc tiếng Anh.
(not included)

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.