Thể loại:Mật mã học

Tủ sách mở Wikibooks

Là một khoa học nghiên cứu và xử lý thông tin dạng số.

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.