Bước tới nội dung

Thể loại:Hóa sinh

Tủ sách mở Wikibooks

Βài viết về phần protein protein là một polyme phân tử lớn , bao gồm nhiều l_axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptid I.CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA AXITAMIN 1.chức năng xúc tác một số protein tham gia xúc tác cho các phản ứng hóa họcđược gọi là emzym

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.