Bước tới nội dung

Thể loại:Công nghệ nano

Tủ sách mở Wikibooks

nanomet là đơn vị đo chiều dài bằng một phần tỉ met Công nghệ nano là công nghệ nghiên cứu những phần tử vật chất có kích thước từ dưới 100 nanomet.

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.