Thể loại:Cá biệt

Tủ sách mở Wikibooks

Tại Wikibooks có rất nhiều trang "cô đơn" không có trang con khiến người khác nhìn vào dự án này tưởng là mớ hỗn độn. Thể loại này lập ra để liệt các trang sách đó vào hàng cá biệt.

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.