Thảo luận Wikibooks:Quyền tác giả

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks
Đây là bản cũ của trang bên
Copyright © 2003–2023 của các người đóng góp.

Wikibooks nhất định có thông tin có sẵn cho mọi người. Thật ra, luật lệ hiện đại về quyền tác giả đòi là chúng tôi để ý tới những vấn đề theo luật lệ để chắc chắn là tác phẩm chúng tôi được có sẵn cho mọi người, và để bảo đảm kế hoạch này khỏi phải trả tiền nợ.

Nguyên văn trong các trang sách cho nhân dân phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GNU Free Documentation License, GFDL). Nguyên văn đầy đủ của bản quyền GFDL ở Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Chúng tôi cho phép sao lại, đưa ra, và/hoặc sửa đổi nguyên văn trong các trang sách trong Wikibooks theo điền khiện trong GNU Free Documentation License, phiên bản 1.1 hoặc một phiên bản xuất bản Quỹ Phần mềm Tự do (Free Software Foundation, FSF); không dùng những Đoạn Bất Biến, những Front-Cover Texts, hay những Back-Cover Texts.

Đó nghĩa là những trang sách tương lai sẽ miễn phí và ai được dùng nó theo những hạn chế ở dưới, đó bảo đảm tự do đó.

Thỉnh thoảng, trang sách ở Wikibooks có nguyên văn, hình, âm, và những gì khác từ nguồn bên ngoài có điều kiện khác, và bị dùng ở đây vì có phép hoặc theo chủ nghìa "sự dùng hợp lý." Trong trường hợp này, những tài liệu đề là nó từ nguồn bên ngoài (ở trang diễn tả hình, lịch sử trang, hoặc trang thảo luận ở đâu hợp) và những người có quyền tác giả vẫn giữ quyền. Nó đúng hơn là chỉ có hình và âm dùng cách này; những nguyên văn có phép dùng có lẽ cần phải thay với nguyên bản chính nếu làm được.

Không vi phạm bản quyền

Các nội dung đưa vào phải thỏa mãn một trong các điều kiện:

  • đã thuộc sở hữu công cộng hay theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Nghĩa là ai cũng có quyền sửa đổi, sao chép, phân phối nó. Các nội dung kiểu này có thể được tìm thấy tại các phiên bản ngôn ngữ của Wikibooks, tại Wikimedia Commons, ...
  • thuộc sở hữu trí tuệ của người đưa vào và người đưa vào tự nguyện chuyển thành sở hữu cộng đồng. Để có thể sở hữu trí tuệ một nội dung, tác giả cần tự viết bằng văn của mình (hoặc tự vẽ hình, thiết kế tập tin phương tiện), qua tổng hợp lại từ nhiều nguồn tham khảo, có dẫn chứng các nguồn này, không chép nguyên văn từ các nguồn bên ngoài (sách, báo, trang Web...).
  • thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả khác và đã được tác giả đó cho phép đưa vào Wikibooks tiếng Việt. Người đưa nội dung vào có thể liên hệ trước, ví dụ qua thư điện tử, với tác giả giữ bản quyền nội dung, để giới thiệu mục đích của bách khoa mở và xin phép; chỉ khi nhận được phép thì mới có thể đưa nội dung vào.

Các nội dung áp dụng tại đây có thể là nội dung văn bản, hình ảnh, hay tập tin phương tiện.

Trách nhiệm pháp lý

Wikibooks được điều phối bởi tập đoàn Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo luật của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Những người quản lý sẽ là những người phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn những thành viên bình thường nếu có vấn đề tranh chấp pháp lý xảy ra. Để tránh những rắc rối cho những người quản lý và toàn bộ dự án Wikibooks tiếng Việt, mọi thông tin cung cấp tại đây đều cần tuân thủ chặt chẽ các quy định vừa nêu.

Xem thêm

en:Wikibooks:Copyrights es:Wikilibros:Copyrights pl:Wikibooks:Prawa autorskie

thảo luận blog 12:51, ngày 4 tháng 4 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]