Thảo luận Trợ giúp:Sửa đổi trang

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Làm thể nào để đổi hướng trang?--Fig (thảo luận) 05:46, ngày 1 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn có thể đặt #Đổi [[Tên bài cần đổi hưởng đến]] vào trang cần đổi hướng, thân! Nguyễn Hoài Phương (thảo luận) 12:33, ngày 15 tháng 11 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]