Thảo luận Thành viên:Vinhtantran

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks
Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Mxn trong đề tài Re: Wikisource

Re: Wikisource[sửa]

Đây có một vài "sách" hợp với mục đích của dự án, thí dụ như HTML. Tuy nhiên, trừ một vài sách do người Wikipedia viết vào lúc mở cửa, những sách này không được tập hợp và trang trí đúng kiểu (thí dụ không sử dụng trang phụ). Một số người đã hiểu biết rằng đây là một dự án "how-to", nên chỉ liệt kê các bước thôi, nhưng chưa có ai viết sách giảng dạy như một sách giáo khoa.

Tôi vẫn chưa kiếm thì giờ kiếm ra tất cả những trang cần xóa. (Vietbio đã khóa một số trang như ĐứcThắng(thientan18) để cho tác giả nghe lời, lát nữa tôi phải xóa nó xong.) Thực sự không có rất nhiều trang hợp cho Wikisource, nhưng hễ nào tôi gặp đến một trang chỉ có văn bản lịch sử được chép vào, tôi sẽ báo cho bạn; bạn sẽ nhập nó vào Wikisource và tôi sẽ xóa nó khỏi đây.

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:20, ngày 20 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời