Thảo luận Thành viên:Tutam~viwikibooks

  Tủ sách mở Wikibooks

  Hoan nghênh[sửa]

  Chào bạn! Dự án này mới bắt đầu và chỉ có vài người biết đến thôi, nên xin bạn qua Bàn tham khảo ở Wikipedia tiếng Việt nếu muốn hỏi về ý kiến chung, hay qua Bàn giúp đỡ ở đấy nếu cần biết cách sử dụng wiki này. Tôi vừa xóa sửa đổi của bạn tại Wikibooks:Tìm kiếm, tại vì trang đó dành cho hướng dẫn về cách tìm kiếm trong Wikibooks. Tuy nhiên, hướng dẫn đó chưa được viết vì không có đủ người ở đây để viết nó. – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 04:40, ngày 25 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tài khoản của bạn sẽ được đổi tên[sửa]

  08:47, ngày 20 tháng 3 năm 2015 (UTC)

  Bạn đã được đổi tên[sửa]

  04:45, ngày 17 tháng 4 năm 2015 (UTC)