Thảo luận Thành viên:Tthhuu

    Tủ sách mở Wikibooks

    regedit[sửa]

    Tôi vừa di chuyển câu hỏi của bạn đến Wikibooks:Bàn tham khảo, tại vì trang Wikibooks:Tìm kiếm dành cho hướng dẫn tìm kiếm sách vở ở Wikibooks (sắp được viết). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:53, 4 tháng 12 2006 (UTC)