Thảo luận Thành viên:Tinlanhhanoi online

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Cám ơn bạn mới bắt đầu đóng góp vào đây! Tuy nhiên, tôi không chắc chắn là văn bản này thích hợp với dự án này. Điều thứ nhất là các dự án Wikimedia có quy định chính thức quan điểm trung lập (viết tắt NPOV). Tại vì nó rõ ràng được viết với quan điểm Chúa giáo (nó mở đầu với câu "Con người sống Chẳng Nhờ Bánh Mà thôi!"), tôi nghĩ là cần phải viết lại cả văn bản để có thể hợp với NPOV được. Xin xem thêm trang này nếu bạn hiểu tiếng Anh.

Điều thứ hai là các dự án Wikimedia phát hành cả nội dung dưới Giấy phép Văn bản Tự do GNU. (Xem thêm Wikipedia:Quyền tác giả) Nếu bạn là tác giả của cả nội dung ở trang đó, hoặc nếu tác phẩm đó đã thuộc phạm vi công cộng, thì không sao. Tuy nhiên, nếu người khác giữ bản quyền của văn bản và bạn chưa xin phép dùng nó thì bạn không được bổ sung văn bản đó vào đây.

Trừ những vấn đề bản quyền, văn bản này có thể phát triển thành một sách giáo khoa để hiểu về Chúa giáo, nhưng phải viết nó với thái độ trung lập và chắc cần phải bày tỏ những câu ở trong đó là tin tưởng của những người Chúa giáo (hoặc của những người Tin Lành, tùy theo nội dung), thay vì chỉ là sự thật tuyệt đối.

(Lưu ý: Tôi cũng là người Chúa giáo. Tin nhắn này không phải vì tôi không đồng ý với nội dung ở trang đó đâu.)

 – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 09:35, ngày 09 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]