Thảo luận Thành viên:QT~viwikibooks

  Tủ sách mở Wikibooks

  Con mắt thứ ba[sửa]

  Xin lỗi, nhưng chúng ta không được giữ văn bản của Con mắt thứ ba ở website này, tại vì nó vẫn dưới bản quyền của tác giả. Rampa mất vào năm 1981, nhưng cuốn sách chỉ tự động vào phạm vi công cộng 100 năm sau tác giả qua đời.

  Ngoài ra, Wikibooks là dự án để viết sách giáo khoa mới (thí dụ về toán học, ngôn ngữ, hay nấu nướng), chứ không phải để sao chép sách hay văn kiện đã được viết. Thay vì đó, Wikisource có mục đích cung cấp các văn kiện và cuốn sách không còn dưới bản quyền.

  Xin lỗi lần nữa vì không có thể nhận sự đóng góp vừa rồi của bạn; mong là bạn có thể cộng tác với chúng ta về một chủ đề khác.

   – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 03:43, 31 tháng 8 2006 (UTC)

  Tài khoản của bạn sẽ được đổi tên[sửa]

  08:46, ngày 20 tháng 3 năm 2015 (UTC)

  Bạn đã được đổi tên[sửa]

  04:44, ngày 17 tháng 4 năm 2015 (UTC)