Bước tới nội dung

Thảo luận Thành viên:Nguyenthephuc

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks
Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Mxn trong đề tài Re: Rác

Re: Rác[sửa]

Chào Phúc,

Tôi muốn đóng cửa wiki này từ xưa đến nay, vì không những tôi đã không giải thích mục đích và quy định của dự án đủ rõ, mà đôi khi có công ty coi đây là một wiki nội bộ của họ. Đây chỉ có vài sách tuân theo các quy định Wikibooks, còn phần nhiều cần reformat nhiều lắm để phù hợp. Nếu bạn tập hợp lại một danh sách các trang hợp lệ, em sẽ xin nhóm phát triển tẩy sạch những trang khác để bắt đầu lại.

Em là bảo quản viên ở đây nhưng không có thì giờ quản lý nó. Nếu Phúc muốn nhận trách nhiệm bảo quản viên, em sẽ ủng hộ bạn. Chắc chúng ta không thể sử dụng quá trình biểu quyết thường, vì Meta bắt phải có phần lớn cộng đồng ủng hộ, trong khi đa số thành viên tích cực tại đây hoặc không biết về những quy định Wikibooks hoặc không quan tâm đến. Trước đây có một số wiki tới thẳng nhóm phát triển và xin họ "làm sạch" dự án. Đây là một hành động gây nhiều tranh luận tại Meta.

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:13, ngày 25 tháng 5 năm 2009 (UTC)Trả lời

Xem: Thảo luận Thành viên Nguyễn Xuân Minh