Thảo luận Thành viên:mxn/Lưu trữ

  Tủ sách mở Wikibooks

  Unable to compile EasyTimeline input:

  EasyTimeline 1.90


  Timeline generation failed: 1 error found
  Line 35: bar:2013 from:0 till:29

  - Plotdata attribute 'till' invalid.

   Date '29' not within range as specified by command Period.  Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm Lưu trữ

  Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

  Cú pháp

  {{{{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}/Lưu trữ}}
  __TOC__