Thảo luận Thành viên:Hoang97

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Thảo luận của bạn đã được chuyển sang Phòng thảo luận Sách. Có gì bạn xem tại đấy nhé. AmieKim 06:40, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]