Thảo luận Thành viên:Cuong12d

    Tủ sách mở Wikibooks

    Câu hỏi[sửa]

    Tôi vừa di chuyển câu hỏi sang Wikibooks:Bàn tham khảo, tại vì trang Sinh học lớp 12 dành cho việc viết sách giáo khoa về sinh học. Ngoài ra, tập tin PDF này có phải do bạn viết không? Nếu phải thì xin ghi vậy vào trang này. Nếu không thì chắc là nó nằm dưới bản quyền của người khác, thì Wikibooks không có quyền cung cấp nó và tôi phải xóa nó. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:05, ngày 11 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]