Thảo luận Thành viên:Conduongxanh

    Tủ sách mở Wikibooks

    Cách bắt đầu sách[sửa]

    Chào bạn. Dự án này thực sự chưa bắt đầu, tại vì chưa có đủ người muốn đóng góp. Nhưng mà bạn vẫn có thể bắt đầu sách ở đây. Chỉ phải đến cái địa chỉ sẽ đựng trang đầu của sách bạn, rồi bắt đầu trang đó. Sau đó thì mời bạn cộng vào một liên kết đến trang đó ở Template:Sách mới và định vài thể loại cho nó (dùng cách bỏ liên kết đến thể loại nào ở cuối trang, như là [[Category:Văn học]]). Nếu bạn cần thêm giúp đỡ, xin bạn nhắn lời cho tôi ở Thảo luận Thành viên:Mxn, cho tôi dễ thấy nó được. Cám ơn! – Minh Nguyễn (thảo luận, blog) 12:31, 26 May 2005 (UTC)

    Chữ hoa[sửa]

    Ở những dự án Wikimedia, chúng ta chỉ viết bằng chữ hoa ở đầu và cho những từ quan trọng trong những tên trang hay đề mục. – Minh Nguyễn (thảo luận, blog) 17:06, 26 May 2005 (UTC)