Thảo luận Thành viên:222.252.225.93

  Tủ sách mở Wikibooks

  Quản lý giáo dục[sửa]

  Tôi phải dời tin nhắn này khỏi "Wikibooks:Những gì không phải là Wikibooks", tại vì trang đó dành cho hướng dẫn về dự án này (chưa được viết):

  tôi đang tìm luận văn cao học quản lý giáo dục, các bạn có cho tôi mượn đi

  Xin lỗi, đây không phải là loại "thư viện" để người ta mượn sách. Có lẽ cần đổi khẩu hiệu của website này thành "Tủ sách mở Wikibooks", tại vì dự án này có mục đích để người ta viết sách giáo khoa.

   – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:34, 17 tháng 11 2006 (UTC)