Thảo luận Thành viên:209.82.15.242

  Tủ sách mở Wikibooks

  Hello, please forgive me to talk to You in English, but I don't speak a word Vietnamese.

  I would like to ask You kindly to move pages with the move button to the correct names, instead of transfering them by copying and then blanking the orignal page.

  For being able to move pages You need to create an account Special:Userlogin and wait 4 days (new accounts can not immediately move pages).

  Many thanks, please feel free to contact me if You have any questions,

  best regards, --con chim (:> )=| 23:30, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tạm dịch:

  Chào bạn, xin lỗi vì chỉ biết trao đổi với bạn trong tiếng Anh; tôi không nói tiếng Việt một tí nào.
  Xin vui lòng dùng nút "di chuyển" để đổi tên trang, thay vì đổi tên nó bằng cách sao chép và tẩy trống trang đầu tiên.
  Trước khi đổi tên trang được, bạn cần phải mở tài khoản dùng Đặc biệt:Userlogin và chờ đợi 4 ngày (những tài khoản mới không được di chuyển ngay).
  Cám ơn nhiều; nếu còn thắc mắc, xin liên lạc với tôi.

   – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:56, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]