Thảo luận Thành viên:198.96.85.192

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Blanking[sửa]

Hello. I see you are blanking a few pages. If you want to delete a page, I suggest you to substitute its content for {{delete|(write here the reason)}}. On the contrary, when you just remove the content you do not exactly delete the page. Regards.” TeleS (T M @ C G) 20:25, ngày 24 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hello again. Instead of blanking, don't you think that would be better to move those pages? This page can not be blanked or deleted because there are others contributors besides you.” TeleS (T M @ C G) 20:33, ngày 24 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
You are blanking pages that were created by others. It doesn't appears to be correct. I insist you should move those pages instead.” TeleS (T M @ C G) 20:45, ngày 24 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào bạn, nếu bạn cần di chuyển bài, hãy dùng chức năng "Di chuyển" trong thanh công cụ ở trên, bên phải. Bạn đừng xóa trắng những bài người khác viết. Neoneurone (thảo luận) 20:53, ngày 24 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đổi tên trang[sửa]

Chào bạn,

Mới đây hình như bạn đã đổi tên nhiều trang bằng cách sao chép và xóa nội dung trang. Xin bạn đừng đổi tên trang bằng cách này, tại vì chúng ta sẽ mất lịch sử của các trang. Thay thế, xin bạn đăng ký để có nút "Di chuyển" rất tiện. Nút này sẽ đổi tên trang theo phương pháp chính xác. Bạn không cần phải sử dụng tên thật khi đăng ký. Nếu có thắc mắc gì, xin nhắn tin cho tôi tại trang này. Cám ơn!

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 20:01, ngày 6 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]