Thảo luận Bản mẫu:Theo chủ đề

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Chữ hoa[sửa]

Ở những dự án Wikimedia, chúng ta chỉ viết bằng chữ hoa ở đầu và cho những từ quan trọng trong những tên trang hay đề mục. – Minh Nguyễn (thảo luận, blog) 17:06, 26 May 2005 (UTC)