Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Dòng văn bản

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Chử và cách thể hiện chử trong trang mạng

Khai Báo Dòng Chữ[sửa]

Var Text = "Hello, there"

Các Hàm Xử Lý Dòng Chử[sửa]

Ngôn ngử Javascript dùng những hàm sau đây để xử lý dòng chử

bold()[sửa]


Chữ đậm[sửa]

Welcome to Nhoi Hội

italic()[sửa]


big()[sửa]


small()[sửa]