Bước tới nội dung

Thảo luận:Nhập môn Giải tích/Phương trình đường tròn

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình vòng tròn có dạng tổng quát sau