Thảo luận:Nhập môn Giải tích/Phương trình đường tròn

    Tủ sách mở Wikibooks

    Phương trình vòng tròn có dạng tổng quát sau