Thảo luận:Bài tập C++ có lời giải/Một số bài tập nâng cao

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

viết đề rõ ràng hơn đi ad ơi !, số lượng test case nhiều hơn , cũng như các yêu cầu rõ ràng hơn .

Số[sửa]

Bạn được cho một số n. Nhiệm vụ của bạn là tính xem có bao nhiêu bộ bốn số nguyên dương a,b,c,d thoả mãn a x b x c x d = n Input Dòng đầu tiên chứa số nguyên t (0<t<100) — số lượng test; t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên dương n (0<n<1000000000) Output Gồm dòng, mỗi dòng là đáp án ứng với từng test. Scoring Subtask 1 (25 điểm): ; Subtask 2 (25 điểm): ; Subtask 3 (25 điểm): ; Subtask 4 (25 điểm): Ràng buộc gốc. Example Input 2 3 4 Output 4 10 – 42.116.127.212 (thảo luận) 07:46, ngày 9 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]