Thành viên:The newstep

    Tủ sách mở Wikibooks
    Trong đời người! ai cũng một lần tự biến mình thành kẻ ngốc.
    và chỉ khi đã nhận ra được cái ngu ngốc ấy thì người đó mới thật sự trưởng thành