Thành viên:Quang Chung Đăng

    Tủ sách mở Wikibooks

    Sinh viên toán trường đại học Ludwig-Maximilians. Lĩnh vực ưa thích: topo, đại số, giải tích phi chuẩn.

    Các sách tham gia viết[sửa]