Thành viên:NhacNy2412

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks


Xin chào!
NhacNy2412
This user is a global renamer. (verify)
Người dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt (xác minh)
This user has created a global account. This user's main account is on Wikipedia (Vietnamese).
This user is female.
User language
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
zh-1 这位用户的中文达到初级水平
Users by language