Thành viên:Lâm Đức Anh/Nội dung chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks

Thể lệ cũ[sửa]

Nội dung chọn lọc là những nội dung đạt được các tiêu chí cao về chất lượng, độ chính xác và sự hoàn chỉnh, là các nội dung nổi bật của dự án, được giới thiệu đến cho người đọc tại Trang Chính.

Tại Wikipedia, một bài viết muốn trở thành bài viết chọn lọc phải thông qua một cuộc biểu quyết dài 30 ngày hoặc hơn. Danh hiệu chọn lọc sẽ được giữ cho đến khi có ai đó đem ra biểu quyết rút sao. Các bài viết chọn lọc được giới thiệu trên trang nhất của Wikipedia trong suốt 1 tuần.

Thể lệ mới[sửa]

Nội dung chọn lọc vẫn là những nội dung đạt được tiêu chí cao về chất lượng, độ chính xác cũng như sự hoàn thiện. Những nội dung chọn lọc vẫn sẽ được giới thiệu trên Trang Chính.

Điểm khác ở chỗ, muốn trở thành nội dung chọn lọc, cuốn sách đó phải được đề cử tại cuộc thi kéo dài 30 ngày và phải đánh bại mọi đối thủ khác dựa trên đầu phiếu. Như thế, thể thức diễn ra là một cuộc bình chọn chứ không phải là một cuộc biểu quyết.

Ta có thể thấy, một cuốn sách muốn trở thành sách chọn lọc, ngoài những tiêu chí về chất lượng ra còn phải đủ sự hấp dẫn, tính phổ thông và hữu ích để được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Tổ chức cuộc thi[sửa]

Cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng 30 ngày hoặc hơn và được tổ chức theo các vòng, tối đa là 4 vòng thi tương ứng với 4 tuần.

  • Chuẩn bị và đề cử (2 - 3 ngày): Công tác chuẩn bị và đề cử sẽ diễn ra trong vòng từ 2 - 3 ngày. Những thành viên sẽ đề cử sách của mình hoặc một sách nào đó, viết ra những lời giới thiệu và lý do tại sao nên bình chọn cho sách này. Cuộc thi phải có ít nhất 2 đề cử.
  • Một cuộc thi phải có 1 người chủ trì.
  • Sách có số lượng bình chọn cao nhất nếu không quá 50% số phiếu thì sẽ chưa thể kết luận là chiến thắng. Do vậy, cần phải tổ chức các vòng kế tiếp để bình chọn.

Các cuộc thi nếu có quá nhiều đề cử thì:

  • Vòng loại thứ nhất: tối đa 5 đề cử đi tiếp
  • Vòng loại thứ hai: tối đa 4 đề cử đi tiếp
  • Vòng loại thứ ba: tối đa 2 đề cử đi tiếp
  • Vòng loại cuối cùng: chọn ra sách xuất sắc nhất

Thay thế thể lệ cũ[sửa]

Các nội dung chọn lọc kiểu cũ, nay sẽ được chuyển về gọi là Nội dung tiêu chuẩn. Các nội dung tiêu chuẩn sẽ được xét một cách độc lập và dựa vào những tiêu chí chất lượng.