Thời Hồ và kháng chiến chống Minh

    Tủ sách mở Wikibooks

    Nhà Hồ thành lập[sửa]

    Những năm cai trị của nhà Hồ[sửa]

    Nhà Hồ kháng chiến chống Minh thất bại[sửa]

    Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi[sửa]