Dự án Bách khoa toàn thư của Wikibooks

    Tủ sách mở Wikibooks

    Dự án Bách khoa toàn thư của Wikibooks không có ý xây một Wikipedia thu nhỏ trên mảnh đất của mình. Mặc dù cùng chung khái niệm bách khoa toàn thư, nhưng tính chất của hai dự án là khác nhau.

    Tất cả các sách bách khoa khả thi