Thành viên:Casablanca1911

Tủ sách mở Wikibooks

Xin chào ! Các bạn có thể nhắn tin cho tôi tại trang Thảo luận Thành viên:Casablanca1911 hoặc tại trang thảo luận của tôi tại w:Thảo luận Thành viên:Casablanca1911. Nguyễn Ngọc Uyên.