Thành viên:Bff

  Tủ sách mở Wikibooks  NUMBEROFPAGES = 50.753
  NUMBEROFARTICLES = 29.455
  NUMBEROFFILES = 996
  NUMBEROFEDITS = 444.092
  NUMBEROFVIEWS = Bản mẫu:NUMBEROFVIEWS
  NUMBEROFUSERS = 16.637
  NUMBEROFACTIVEUSERS = 16
  NUMBERINGROUP:bot = 6
  NUMBERINGROUP:sysop = 3
  NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0