Thành viên:Đức Anh Lâm/Xây dựng Wikibooks/Dự án

  Tủ sách mở Wikibooks

  Wikibooks là một trang wiki có tính mở, mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Cũng có kha khá nhiều thành viên có cùng sở thích viết sách về một đề tài nào đó. Do vậy sự hợp tác viết sách là nhu cầu tất yếu. Thành lập một Dự án để làm điều đó.

  Dự án là gì?[sửa]

  Dự án là một nhóm có tổ chức, có thông báo trong Wikibooks cùng hợp tác viết sách.

  Kiểu dự án[sửa]

  Phân loại theo quy mô[sửa]

  Một dự án có dưới 2 thành viên thì không phải là dự án

  • Dự án hai người: 2 thành viên.
  • Dự án nhỏ: 3-5 thành viên.
  • Dự án vừa: 6-10 thành viên.
  • Dự án lớn: 11-20 thành viên.
  • Dự án tầm cỡ: trên 20 thành viên

  Phân loại theo tính liên tục[sửa]

  • Dự án siêu tốc: không quá 1 tuần (thường là 2 người hợp tác nhanh)
  • Dự án ngắn hạn: không quá 1 tháng
  • Dự án trung hạn: không quá 6 tháng
  • Dự án dài hạn: không quá 36 tháng
  • Dự án vô thời hạn: không có thời hạn cụ thể
  • Dự án bền vững: không bao giờ kết thúc
  • Dự án tái khởi động: là dự án được khởi động lại từ một dự án được cho là kết thúc, hoặc chỉ khởi động lại bằng tên gọi cũ.

  Phân loại theo tính chất dự án[sửa]

  Dự án một cuốn sách
  • Quy mô dự án thường là hai người hoặc nhỏ.
  • Thường là dự án ngắn hạn.
  • Tác vụ: sản xuất
  • Mục tiêu: một cuốn sách xác định
  Dự án nhiều cuốn sách
  • Quy mô dự án thường là nhỏ hoặc vừa.
  • Thường là dự án trung hạn hoặc dài hạn.
  • Tác vụ: sản xuất
  • Mục tiêu: nhiều cuốn sách xác định
  Dự án theo chủ đề
  • Quy mô dự án thường từ nhỏ trở lên.
  • Là dự án bền vững.
  • Tác vụ: sản xuất, tu sửa, bảo quản
  • Mục tiêu: các cuốn sách thuộc chủ đề
  Dự án bảo quản
  • Quy mô dự án thường từ nhỏ trở lên.
  • Là dự án dài hạn hoặc vô thời hạn.
  • Tác vụ: chỉnh sửa, bảo quản.
  • Mục tiêu: các cuốn sách thuộc phạm vi
  Dự án tu sửa
  • Quy mô dự án thường từ hai người hoặc nhỏ.
  • Là dự án ngắn hạn hoặc trung hạn.
  • Tác vụ: tu sửa
  • Quy mô tu sửa: nhỏ
  • Tác động tu sửa: vừa
  • Mục tiêu: các cuốn sách trong phạm vi
  Dự án đại tu sửa
  • Quy mô dự án thường từ nhỏ trở lên
  • Là dự án trung hạn hoặc dài hạn
  • Tác vụ: tu sửa
  • Quy mô tu sửa: lớn
  • Tác động tu sửa: lớn
  • Mục tiêu: các cuốn sách trong phạm vi và liên quan phạm vi

  Thành viên trong dự án[sửa]

  Nhóm trưởng
  • Hiểu: là thành viên đại diện cho một nhóm
  • Thông thường là thành viên sáng lập dự án.
  • Nhiệm vụ: làm nhiệm vụ chính, đôn đốc, hướng dẫn, kêu gọi.
  • Chức vụ này chỉ áp dụng cho dự án quy mô nhỏ trở lên.
  Thành viên
  • Hiểu: là thành viên của một nhóm
  • Trách nhiệm: làm nhiệm vụ chính
  • Thành viên không hoạt động hoặc đã lâu không hoạt động thì có thể bị biểu quyết gạch tên khỏi dự án. Thành viên vẫn có thể tái gia nhập nếu muốn.
  Ứng cử viên
  • Hiểu: là người có nguyện vọng được vào dự án nhưng chưa vào được
  • Thông thường các dự án quy mô tầm cỡ, trên 20 người mới có quyền làm màng lọc thành viên mới gia nhập.
  • Trưởng nhóm có thể thông qua đề nghị vào nhóm, hoặc cộng đồng thành viên có thể biểu quyết.
  Quan sát viên
  Cộng tác viên
  • Hiểu: là những người tham gia dự án ở một góc độ nào đó nhưng không có trách nhiệm như một thành viên của nhóm

  Thành lập một dự án[sửa]

  Giải thể một dự án[sửa]

  Một dự án được giải thể khi nó vi phạm quy định hoặc gây ảnh hưởng xấu đến dự án.