Thành viên:Đức Anh Lâm/Nháp 2

  Tủ sách mở Wikibooks

  Giá sách chia làm nhóm chính:

  • Toán học
  • Khoa học tự nhiên: vật lý, địa lý, hóa học, thiên văn học, sinh học...
  • Khoa học xã hội: kinh tế, chính trị, luật pháp, tâm lý học...
  • Kỹ thuật: nông nghiệp, công nghiệp, điện tử, kiến trúc, thủ công...
  • Sức khỏe: chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, hoạt động thể chất...
  • Tin học: lập trình, phần cứng, phần mềm,
  • Khác