Bước tới nội dung

Tự làm một tạp chí/nối

100% developed
Tủ sách mở Wikibooks

"Zine" là một tư-liệu xuất-bản độc-lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp-chí mà bạn tự làm! Bạn có thể viết vào đấy bất cứ thứ gì bạn muốn, từ chuyện trường lớp đến những gì to lớn hơn như... nhật-ký xuyên Việt của bạn chẳng hạn! Trong khi blog là một công-cụ tuyệt-vời để chia sẻ với bạn bè những trải-nghiệm của mình thì zine là một cách tuyệt-vời để giữ lại những trải-nghiệm đó! Thử tưởng-tượng một ngày nào đó, bạn lật những quyển zine năm xưa và nhớ lại cả một thời thơ-ấu! Hay bạn có thể tự làm một zine giới-thiệu về Việt-Nam rồi tặng chúng cho bạn bè hoặc du-khách. Nói chung, bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn trong quyển tạp-chí của mình!

Xem này, một vài zine!

Quyển sách này sẽ hướng-dẫn bạn một số bước cơ-bản để làm một zine như cách viết các trang, cách in ấn, phân-phát zine. Cho những bạn muốn làm điều gì 'bí-mật', quyển sách này sẽ hướng-dẫn cách gấp zine lại sao cho bé xíu bỏ vừa túi quần mà chứa nội-dung nhiều không kém gì một tờ báo!


Đây là nội-dung![sửa]

  1. Viết các trang 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)
  2. Ghép các trang lại với nhau: đóng gáy, khâu gáy, gấp .v.v... 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)
  3. Sao ra nhiều bản 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)
  4. Bán hoặc tặng cho người khác 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)
  5. Một vài nguồn tham-khảo thêm về cách làm zine 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)
  6. Các tác-giả 100% developed  as of AmieKim (thảo luận) 04:54, ngày 25 tháng 2 năm 2012 (UTC)