Sinh học lớp 10/Phương pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Phương pháp khoa học được áp dụng rộng rãi trong Sinh học[sửa]

Sinh học là một bộ môn khoa học. Không như quan niệm của nhiều người, phạm vi nghiên cứu của khoa học có giới hạn. Khoa học chỉ tập trung giải thích những hiện tượng mà con người có thể cảm nhận được và có thể kiểm chứng được. Khoa học có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi như "liệu có sự sống ngoài hành tinh hay không?" hay "những hoạt động nào của con người có thể đe dọa sự sống còn của các sinh vật khác?" Khoa học không thể, hay ít nhất chưa thể, nghiên cứu đến các vấn đề như "sau khi chết linh hồn sẽ về nơi đâu?" Khoa học không khẳng định và cũng không phủ định những vấn đề này, đơn giản vì chúng ta chưa thể tìm cách nào nhận thức hay kiểm chứng chính được các kết luận xung quanh những vấn đề đó. Chính vì thế, bản thân khoa học, trái với suy nghĩ phổ biến, thường không mâu thuẫn hay xung đột với tôn giáo hay các nghiên cứu siêu nhiên khác.