Số số học/Số lẻ

Tủ sách mở Wikibooks

Số lẻ[sửa]

Số lẻ là một số khi chia cho hai còn số dư khác không .Thí dụ như các số

1 chia 2 cho thương số 0 với số dư 5
3 chia 2 cho thương số 1 với số dư 1
5 chia 2 cho thương số 1 với số dư 1
7 chia 2 cho thương số 3 với số dư 1
9 chia 2 cho thương số 4 với số dư 1