Sách toán ma trận/Hệ phương trình đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Hệ phương trình đường thẳng co dạng tổng quát


Giải hệ phương trình đường thẳng[sửa]

Với hệ phương trình đường thẳng co dạng tổng quát


Chia phương trình 1 cho a và phương trình 2 cho d, ta được

Trừ 2 phương trình trên, ta được

Tìm giá trị nghiệm số y


Chia phương trình 2 cho b và phương trình 2 cho e, ta được

Trừ 2 phương trình trên, ta được

Tìm giá trị nghiệm số y


Vậy, hệ phương trình đường thẳng

Có nghiệm 2 nghiệm số

Thí dụ[sửa]

Thế vào

Ta có


Giải hệ phương trình đường thẳng bằng ma trận[sửa]

Hệ phương trình đường thẳng được viết dưới dạng Ma trận như sau

Tìm det của ma trận

det
det
det

Có nghiệm là