Sách nhiệt/Nhiệt

Tủ sách mở Wikibooks
Nhiệt từ Mặt trời cung cấp nguồn gốc cho sinh vật trên Trái Đất.

Tính chất Nhiệt[sửa]

Quan sát cho thấy,

  • Nhiệt được tìm thấy từ nhiều nguồn như Lửa, Ánh sáng (Mặt trời, Đèn ), Nhiệt điện, Nhiệt điện từ, Phóng xạ vật, ... và qua cọ xát giữa hai vật (quẹt que diêm với ống quẹt tạo ra lửa).
  • Mọi vật đều có một nhiệt độ riêng được gọi là thân nhiệt
  • Vật mỏng có màu tối hấp thụ nhiệt cao hơn vật dày có màu sáng (Quần áo mỏng màu đen mau khô hơn quần áo dày màu trắng)
  • Nhiệt cho cảm giác Nóng ở nhiệt độ cao . Ấm ở nhiệt độ trung bình . Lạnh ở nhiệt độ thấp
  • Không có nhiệt di chuyển khi hai vật có cùng nhiệt độ
  • Khi có nhiệt di chuyển, nhiệt sẻ di chuyển từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp
  • Khi vật và nhiệt tương tác, vật sẻ thay đổi trạng thái của vật

Nhiệt lượng[sửa]

Lượng nhiệt năng dự trữ hay chuyển tải trên các vật còn gọi là nhiệt lượng và thường được

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu trong các tính toán bằng chữ Q.

Công thức[sửa]

Nhiệt dung[sửa]

Nhiệt năng theo thay đổi nhiệt trên vật của một khối lượng

Từ trên,