Bước tới nội dung

Sách mạch điện/Các mạch điện cơ bản/Mạch điện RLC

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện RLC nôi tiếp[sửa]

Mạch điện điện tử của 3 linh kiện điện tử R, L và C mắc nối tiếp với nhau

Mạch điện RLC nôi tiếp với R≠0[sửa]

Ỏ trạng thái cân bằng
Ở trạng thái đồng bộ

Mạch điện LC nối tiếp với R=0[sửa]

Với R=0 mạch điện RLC nối tiếp trở thành mạch điện LC nối tiếp

Ở trạng thái cân bằng
  • Ở trạng thái đồng bộ
.

Mạch điện RC nối tiếp với L=0[sửa]

Với L=0 mạch điện RLC nối tiếp trở thành mạch điện RC nối tiếp

Mạch điện RL nối tiếp với C=0[sửa]

Với C=0 mạch điện RLC nối tiếp trở thành mạch điện RL nối tiếp


Mạch điện của cuộn từ L với C, R=0[sửa]

Với R=0 mạch điện RLC nối tiếp trở thành mạch điện của cuộn từ L

Ở trạng thái cân bằng
Ở trạng thái đồng bộ

Mạch điện RLC song song[sửa]

Mạch điện RLC 2 cổng[sửa]