Sách lượng giác/Hàm lượng giác vòng tròn

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác vòng tròn bán kín bằng 1

Hệ số thực[sửa]

Hàm số vòng tròn R=Z đơn vị

Chia 2 vế cho Z2

Chia 2 vế cho cos 2 θ


Hàm lượng giác vòng tròn 1 đơn vị có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Hệ số phức[sửa]