Sách lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản nghịch

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cơ bản nghịch[sửa]

Các hàm số lượng giác cơ bản nghịch


khi có

Các định nghỉa khác[sửa]

Đẳng thức Dạng số phức[sửa]

Với