Sách lượng giác/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Định nghĩa~[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng . 2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A .

Tính chất[sửa]

Ký hiệu[sửa]

Góc có ký hiệu

Đơn vị đo lường góc[sửa]

Đơn vị đo lường góc bao gồm Độ - o hay Radian - Rad

Thí dụ[sửa]

Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Trong vòng tròn[sửa]

Loại góc Định nghỉa Hình
Góc nhọn góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông góc bằng 90° (1/4 vòng tròn)
Góc tù góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt góc 180° (1/2 vòng tròn)
Góc phản góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn)
Góc đối xứng góc đối và bằng nhau
Góc phụ
Góc bù

Trong 2 đường thẳng vuông góc[sửa]

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Trong 2 đường thẳng song song[sửa]