Sách lượng giác/Đẳng thức lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Trong toán học, các đẳng thức lượng giác là các phương trình chứa các hàm lượng giác, đúng với một dải lớn các giá trị của biến số. Các đẳng thức này hữu ích cho việc rút gọn các biểu thức chứa hàm lượng giác. Ví dụ trong việc tính tích phân với các hàm không phải là lượng giác: có thể thay chúng bằng các hàm lượng giác và dùng các đẳng thức lượng giác để đơn giản hóa phép tính.

Đẳng thức lượng giác chia[sửa]

Đẳng thức lượng giác nghịch đảo[sửa]

Đẳng thức Pytago[sửa]

Các đẳng thức sau có thể dễ thấy trên vòng tròn đơn vị:

Đẳng thức lượng giác Tuần hoàn, đối xứng và tịnh tiến[sửa]

Các đẳng thức sau có thể dễ thấy trên vòng tròn đơn vị:

Tuần hoàn Đối xứng Tịnh tiến

Đẳng thức sau cũng đôi khi hữu ích:

với