Sách kỹ sư/Sách công thức toán vector

Tủ sách mở Wikibooks

Vector[sửa]

Vector đại diện cho đường thẳng có hướng có ký hiệu và có thể biểu dien bằng công thức toán như sau

Với

- Vector A
- Đường dài vector A
- Vector 1 đơn vị

Tính chất[sửa]


Thí dụ[sửa]

Vector đường thẳng trong tam giác vuông[sửa]

Vector đường thẳng ngang

Vector đường thẳng dọc

Vector đường thẳng nghieng

Vector đường thẳng trong vòng tròn[sửa]

Vector đường thẳng bán kín vòng tròn